021 - 44144255 - 6 | info@pfzagross.com

طرح پایلوت تغذیه ای در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در کرج

انجام طرح پایلوت تغذیه ای در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در کرج تحت نظارت فنی شرکت پارس فروغ زاگرس


لزوم تغذیه ی مناسب گندم به منظور داشتن پوشش سبز مناسب، تعداد پنجه، استقرار اولیه گیاهچه در خاک، کیفیت محتوای عناصر غذایی در دانه و سلامت جامعه و عملکرد مطلوب و پایدار کارشناسان شرکت پار فروغ زاگرس را بر آن داشته تا با مطالعه ی دقیق نیاز های کشاورزی کشور، فرمولاسیونی تخصصی را طراحی نموده که پس از انجام آزمون های مختلف در مقیاس های وسیع در سرتاسر کشور و در اقلیم ها و شرایط آب و خاکی مختلف به بازار نهاده های کشاورزی کشور ارایه نماید.

بر همین اساس و بنابه گزارش کارشناسان  محترم شرکت پارس فروغ زاگرس در منطقه کرج "طرح پایلوت تغذیه ای گندم در سطح 15 هکتار" تحت نظارت فنی شرکت در کرج در نیمه آبان 1397 در کرج به اجرا درآمد.

با توجه به شرایط جوی پیش رو و همچنین با توجه به اینکه تنش سرما یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در این محصولات بشمار می آید، مقابله با سرما و گذر از تنش و داشتن پوششی سبز، رعایت نکات فنی و راهگشای عبور از این موانع تولید می باشد.

1- توجه به تاریخ کاشت، انتخاب صحیح ارقام و تهیه بستر مناسب بذر از طریق استفاده از مواد آلی (کود دامی و کمپوست گیاهی)

 

2- بذر مال کردن گندم با کود بذر مال غلات زاگرس  که حاوی درصد بالایی از عنصر روی، فسفر و محرک های رشد می باشد. آغشته نمودن بذور گیاهان با این کود قبل ازکاشت سبب افزایش قدرت جوانه زنی، افزایش رشد رویشی جوانه بذر و استقرار بهتر گیاهچه درابتدای رشد می شود. توصیه می گردد برای هر هکتار گندم 2 لیتر از این کود را با 4 لیتر آب  مخلوط کرده و بذور را قبل از کاشت با محلول بدست آمده اغشته نموده سپس هوا خشک کرده و کشت نمایید.

 


3- در صورت عدم استفاده از بذر مال در مرحله کشت، از این محلول بدست آمده همراه با آب آبیاری دوم و در انتهای مرحله ابیاری استفاده نمایید.

 

4- بعد از سبز شدن یکنواخت در مرحله 4 برگی به منظور توسعه ریشه و پنجه زنی مناسب استفاده از کود فسفر بالا (10-52-10) به میزان 10 کیلو گرم در هکتار همراه با آب آبیاری توصیه می شود.

 

5- در مرحله 4 برگی استفاده از اسید آمینه زاگرس همراه با زاگروت بصورت برگ پاشی هر یک با غلظت 3 در هزار مخلوط و استفاده شود.

 

سایر عملیات تغذیه ایی در پایلوت مورد نظر به محض دریافت گزارش اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین تصاویر مزارع در قیاس با شاهد متعاقبا بارگزاری می گردد.
"شرکت دانش بنیان پارس فروغ زاگرس تولید کننده کود های نوین با کیفیت برتر"

آخرين اخبار

حذف سال آوری باغات با فروت ست زاگرس

حذف سال آوری باغات با فروت ست زاگرس


بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت


کارگاه آموزشی شرکت پارس فروغ زاگرس

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاه با محوریت مدیریت بهره وری از شرایط اقلیمی و کاهش خسارت


ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران - مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو


اجرای پایلوت 5 هکتاری گندم با همکاری شرکت پارس فروغ زاگرس

اجرای پایلوت 5 هکتاری گندم با همکاری شرکت پارس فروغ زاگرس


طرح پایلوت تغذیه ای در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در کرج

انجام طرح پایلوت تغذیه ای در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در کرج تحت نظارت فنی شرکت پارس فروغ زاگرس


نتایج طرح پایلوت استفاده از بذرمال غلات در مزارع گندم و کلزا در استان خوزستان

نتایج طرح پایلوت استفاده از بذرمال غلات در مزارع گندم و کلزا در استان خوزستان


تغییر قیمت ها

تغییر قیمت ها


چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

حضور شرکت پارس فروغ زاگرس در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی


پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

حضور شرکت پارس فروغ زاگرس در پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس فروغ زاگرس می باشد.


شرکت پارس فروغ زاگرس