021 - 44144255 - 6 | info@pfzagross.com

جدیدترین محصول زاگرس، اسیدآمینه زاگرس

اسید آمینه زاگرس


معرفی محصولی جدید از شرکت پارس فروغ زاگرس

محصول جدید تحت عنوان " اسید آمینه زاگرس" به بازار آمد.

بر اساس گزارش کارشناسان فنی شرکت پارس فروغ زاگرس، این محصول که به تازگی هم موفق به اخذ گواهینامه ثبت مواد کودی از موسسه تحقیقات خاک و آب شد، از تخمیر کنترل شده و هیدرولیز آنزیمی ترکیبات گیاهی سرشار از پروتئین تهیه گردیده است. در این روش، ترکیب مناسبی از اسیدهای آمینه آزاد به صورت مهندسی شده از ترکیب پروتئین استحصال می‌گردد که در رشد و نمو گیاه بسیار موثر هستند. اسیدهای آمینه آزاد (L) موجود در این ترکیب به راحتی و با کمترین مصرف انرژی از طریق برگ و ریشه جذب شده و مورد استفاده گیاه قرار می‌گیرد. استفاده از اسید آمینه زاگرس رشد و نمو گیاه را افزایش داده و کارایی سایر عناصر غذایی که در اختیار گیاه قرار گرفته است را افزایش می‌دهد. اسید آمینه زاگرس از توقف رشد ایجاد شده توسط آفت‌کش‌ها جلوگیری می‌کند و به گیاه کمک می‌کند که خسارات وارده به بافت‌ها را التیام بخشد.

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی، افزایش رنگ، سایز و بازار پسندی میوه ها و افزایش گلدهی و تشکیل دانه از مهترین مزیت اسید آمینه زاگرس می باشد.

مهمترین ترکیبات این محصول جدید پروتئین کل به میزان 35 درصد و اسید آمینه آزاد به میزان 10 درصد می باشد.


 روش مصرف

محصولات

زمان مصرف

مقدار مصرف

محصولات جالیزی

8 برگی شدن و یک ماه بعد

3 لیتر در هکتار

درختان دانه‌دار

پیش از گلدهی و پس از تشکیل میوه

3 در هزار

درختان هسته‌دار

هنگام گلدهی و تشکیل میوه

3 در هزار

مرکبات

پیش از گلدهی تا فندقی شدن میوه

3 در هزار

محصولات گلخانه‌ای

انتقال نشاء تا رسیدگی میوه

2 در هزار

غلات

8 برگی شدن تا ظهور گل

3 لیتر در هکتار

آخرين اخبار

حذف سال آوری باغات با فروت ست زاگرس

حذف سال آوری باغات با فروت ست زاگرس


بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت


کارگاه آموزشی شرکت پارس فروغ زاگرس

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاه با محوریت مدیریت بهره وری از شرایط اقلیمی و کاهش خسارت


ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران - مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو


اجرای پایلوت 5 هکتاری گندم با همکاری شرکت پارس فروغ زاگرس

اجرای پایلوت 5 هکتاری گندم با همکاری شرکت پارس فروغ زاگرس


طرح پایلوت تغذیه ای در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در کرج

انجام طرح پایلوت تغذیه ای در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در کرج تحت نظارت فنی شرکت پارس فروغ زاگرس


نتایج طرح پایلوت استفاده از بذرمال غلات در مزارع گندم و کلزا در استان خوزستان

نتایج طرح پایلوت استفاده از بذرمال غلات در مزارع گندم و کلزا در استان خوزستان


تغییر قیمت ها

تغییر قیمت ها


چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

حضور شرکت پارس فروغ زاگرس در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی


پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

حضور شرکت پارس فروغ زاگرس در پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس فروغ زاگرس می باشد.


شرکت پارس فروغ زاگرس